Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Vätsketeknik

Hem » Vätsketeknik » Processtermostater / Kyl-värmeaggregat

Huber Kältemaschinenbau

Processtermostater
Huber tillverkar kyl- och värmetermostater, även kallat oljebad, från de
minsta bordsmodellerna upp till 130 kW. Mindre modeller har oftast ett
öppet bad där man kan sänka ner provrör och mindre glasreaktorer.  

Värme-kyla överförs till mediet, oftast en silikonolja, med hjälp av kyl-
och värmespiraler. Huber har tagit fram pek-skärmar i färg, även till
de mindre enheterna, för att det skall vara lätt att ställa in och följa temperatur-
kurvorna. Från och med hösten 2012 är de tidigare panelerna med vridknapp
utbytta mot PilotOne och touchskärm. Läs mer i broschyrerna till höger.

 

Ministat från Huber kombinerar det öppna badet med möjlighet till extern
cirkulation. Extern cirkulation används främst till temperaturstyrning av mantlade
reaktorer. Ministaten finns liksom de flesta Hubermaskiner i mellanklassen
antingen som luftkyld eller vattenkyld.När man kommer upp i högre effektbehov är värmespiraler och en relativt
stor mängd olja inte längre den optimala lösningen. Värmespiraler har liten
yta mot mediet och den värmebärande oljan blir en tröghetsfaktor.

Hubers lösning är att gå över till plattvärmeväxlare och minimera mängden
olja i systemet. Med ett slutet system (Unistat) slipper man heta oljeångor på 
arbetsplatsen och systemet blir betydligt snabbare avseende temperatur-
regleringen.
 


Den minsta processtermostaten (Petite Fleur) med slutet system har
1,5kW värme och 0,45kW kyleffekt (vid 0°C) och de största har upp till
96kW värme och 130kW kyleffekt. Bild nedan visar en Unistat 650w.Huber erbjuder flera olika alternativ för ATEX-klassade miljöer. Dels kan
man placera processtermostaten utanför Ex-klassat område och fjärrstyra
alla funktioner med en Ex-klassad styrpanel. Det andra alternativet är att
kapsla in hela termostaten i ett klassat kabinett. Dessa specialtillverkas
beroende på storlek, effekt och temperaturklass.Kontakta oss gärna för mer information om Huber processtermostater.
Huber

Huber Kältemaschinenbau AG
Werner-von-Siemens-Strasse 1
DE-77656 Offenburg
Tyskland

Produktansvarig
Henrik Lännerbo
Mobil: +46-(0)706-29 20 72


Niklas Eklund
Mobil: +46-(0)705-50 99 30


www.huber-online.com

Mer information
Huber översikt 2021
Huber Pilot One
Pilot One Explore
Pilot One Manual
Industritermostater
Huber Atex-alternativ
Kontakter PT100 & RS232 mm.
Viktig information Termo-oljor