Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Vätsketeknik

Hem » Vätsketeknik » Dispergering / homogenisering / våtmalning

Ika-Werke Process

IKA är en av de marknadsledande leverantörerna av kvalitetsutrustning till livsmedels-, läkemedels- och kemiindustrin. IKA har ett brett program för blandning och dispergering av material som normalt är svåra att blanda.

Applikationsområden:
Dispergering
Homogenisering
Emulgering
Suspensioner - blandning av pulver och vätska
Våtmalning
Knådning

Produkter:
Omrörare, Propeller, Turbiner etc.
ULTRA-TURRAX® för satsvis dispergering.
Inlineblandning- för dispergering, homogenisering, våtmalning etc.
Kompletta anläggningar
 kraftfulla höghastighetsskjuvningsfunktionen.
 
 
Dispax-Reactor för dispergering emulsion och suspension


Dispax-Reactor för dispergering emulsion och suspension

Dispax-Reactor DR 
Högskjuvande dispergeringsmaskin för våtmalning vid produktion av mikroemulsioner och finfördelade suspensioner. Tre rotor-statorkombinationer (generatorer). Generatorerna kan enkelt bytas ut vilket ger hög flexibilitet.

Tillgänliga generatorer:
Coarse, Medium, Fine, Superfine, 2P

 
IKA emulgering och supension

Master Plant
Master Plant är en anläggning för dispergering och blandning. Den innovativa designen ger snabbare processtider och bästa dispergeringsresultat för många olika viskositeter. Storleksmässigt finns denna från 10 liter upp till hela 4000 liter. Se mer i broschyren.

IKA Standard Plant SPP för dispergering, blandning,  omrörning, homogenisering och
Standard Plant SPP
SPP är en innovativ och mycket avancerad, men kostnadseffektiv anläggning som används för alla standardprocesser som blandning, omrörning, homogenisering och dispergering. 

Alternativ som vakuumavgasning, dubbelmantel för uppvärmning eller kylning och portar för införande och provtagning av tillsatser gör SPP till en idealisk maskin för hela produktionsprocessen.
 IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10
DE-792 19 Staufen
Tyskland

www.ikaprocess.com

Produktansvarig
Niklas Eklund
Mobil: +46-(0)705-50 99 30


Mer information
Process Technology
Magic LAB
Plants
IKA_Pilots

Master Plant MP
Standard Production Plant SPP
Colloid & Corundum Disk Mills, dispergering och våtmalning av livsmedel
Conical Mixer and Dryer