Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Service & Reservdelar

Vi ger kvalificerat tekniskt bistånd vid service- och reservdelsfrågor. Genom besök av servicetekniker från våra leverantörer kan vi ge er förebyggande underhåll eller service. Vi kan på plats hos er eller hos våra leverantörer även tillhandahålla utbildning om er utrustning. 

Några av de utrustningar vi hjälper er med är blandare och torkar, doserare, pelletpressar, kvarnar, centrifuger och reparationer av glasemaljreaktorer samt utrustningar i vårt övriga leverantörsprogram.

Om ni behöver reservdelar, service eller uppgradering av filternutschar, så har vi ett samarbete med specialister även här.

Vi genomför även CE-märkningar av utrustningar efter installation hos våra kunder.

Övrig kundservice:

Lab och utvecklingsarbete:
I våra leverantörers välutrustade försökslaboratorier och pilotanläggningar kan nya innovativa idéer och processer utvärderas tillsammans med kunniga specialister.

Engineering:
Kundens erfarenheter, testresultat och önskemål tillsammans med våra erfarenheter formar basen för val av utrustning och slutlig design av den industriella anläggningen.

Tillverkning:
Modern tillverkningsteknik med lång yrkestradition bidrar till att kombinera kvalitet, noggrannhet och produktutveckling. De färdiga produkterna funktionstestas noggrant; ofta tillsammans med kunderna före leverans.

Idrifttagning och service:
Vi erbjuder komplett montering och idrifttagning av våra utrustningar. Vi bistår även med montageledare och processpecialister. Allt efter kundens önskemål. Förebyggande underhåll erbjuds bl.a. genom regelbundna besök av våra servicetekniker. Vi ger kvalificerat tekniskt bistånd vid servicefrågor och reservdelsleveranser.


Reservdelar, tillbehör och service 
               
Pontus Andersson

Pontus Andersson
Mobil: +46(0)709-40 83 55
Mail:
Mats Rolander
Mobil: +46(0)706-49 04 64
Mail:

Peter Thorberg

Peter Thorberg
Mobil: +46(0)702-79 29 77
Mail: