Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Vätsketeknik

Hem » Vätsketeknik » Glasutrustning

BüchiGlasUster

Tekniskt glas och kemreaktorer
Büchi glasutrustning anpassad för marknadens högt ställda
krav på certifiering och standard avseende dokumentation, säkerhet
och materialval. Büchi arbetar enbart med glas av typen Borosilicat 3.3

Klicka här för att komma till Büchi högtrycksreaktorer.

Reaktorer från Büchi kombineras med fördel med kyl-värmesystem
från Huber 

Büchi har uppnått sin unika position på marknaden främst tack vare sina
flexibla glaskopplingar. Dessa kopplingar ger flera viktiga fördelar:

- Marknadens tätaste system
- Inget behov av kompensatorer
- Enkel rengöring
- Snabb montering och enkel ombyggnad av befintliga system
- Flexibel koppling kan vinklas flera grader.

                            


Büchi erbjuder reaktorer i standardutförande helt i glas eller glasemaljerat
från 5L upp till 1000L. Större reaktorer specialtillverkas.


Büchi's MiniPilot finns från 5-15L och kan fås med och utan glasöverbyggnad,
som bordsmodell eller som golvmodell på hjul. Den relativt låga bygghöjden
(ca: 195cm) gör att systemet oftast kan rullas in i befintliga dragskåp utan
ombyggnad.
 

I samma serie (10L) finns även filternutschar med eller utan motoromrörare.
Glasfilternutschar tillverkas även i större storlekar, upp till ca: 160L

 


 

I pilotskala (15-250L) erbjuds fler alternativ och fullständig anpassning till kunds
önskemål. Reaktorn är ofta försedd med en glasemaljerad bottensektion samt
hiss för enkel demontering/rengöring. Exempel på tillval är extra satsnings och
mottagningskärl, fasseparator, vakuumutsug, Atex Zon 0 etc.
 Andra exempel på glasutrustning i sortimentet är glasfilternutsch, blandningskärl
skrubbers och värmeväxlare. 
 


Büchi tillverkar även glasöverbyggnad till stora reaktorer, dvs rördimension upp
till DN600, även till befintliga utrustning. Förutom reaktorer finns värmeväxlare,
blandningskärl, filternutschar och skrubbers. För stora glasemaljerade reaktorer
rekommenderar vi Pfaudler.

 

Kontakta oss för mer information.


Büchi AG
Gschwaderstrasse 12
CH–8610 Uster
Schweiz

www.buchiglas.com

Produktansvarig
Henrik Lännerbo
Mobil: +46-(0)706-29 20 72


Niklas Eklund
Mobil: +46-(0)705-50 99 30


Mer information
Büchi Översikt
Büchi Kemreaktorer
Büchi Basic reaktor
Büchi Glasfilternutsch
Büchi Glasöverbyggnad
Büchi värmeväxlare SiC
Büchi ny kondensor Glasemalj
Büchi ny glasfilternutsch
Büchi nytt HC-filter
Büchi säkerhet
Büchi flexibla kopplingar