Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Vätsketeknik

Hem » Vätsketeknik » Filtertorkar

Mavag

Mavag tillverkar filter för filtrering av suspensioner, tvättning av filterkakan samt torkning. Kompletta anläggningar med styrsystem, vakuumsystem etc.

 

Mavag har även andra grenar som innehåller magnetdrivna omrörare (Mavadrive®) och sfäriska torkar (Mavasphere®).

Produkter
Tryckfilter
Filternutchar
Filtertorkar
Filtertorkar med omrörare
Horisontella diskfilter
Horisontella skiktfilter
 

Mavag - Mavazvag filternutsch
MAVAZWAG® Agitaterade nutschfilter och filtertorkar

Mavalab
MAVALAB filtertork för små batcher

Mavag - Mavasphere sfäriska torkar
MAVASPHERE® sfäriska torkar

 

Mavag

Mavag AG
Kleiner Letten 11
CH-8213 Neunkirch
Schweiz

www.pfaudler.com/product-lines/mavag-2

Produktansvarig
Roland Carlberg
Mobil: +46-(0)708-29 25 11


Mer information
Filtration & Drying
Mavasphere
Mavadrive